Szczegółowe wymagania wobec kandydatów

Poniżej uzyskać można szczegółowe informacje dla kandydatów na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w roku akademickim 2018/2019.

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, kierunki:

Kandydaci na studia doktoranckie:
Szczegółowe informacje o kryteriach egzaminacyjnych można znaleźć tutaj


Akademia Muzyczna Katowice - budynek