Struktura przedmiotu – diagram wraz z punktami ECTS, zasady oceniania, tryb studiów, profil kierunku, kierownik jednostki

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Kierunek: Instrumentalistyka

Kierunek: Wokalistyka

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Kierunek: Instrumentalistyka

Kierunek: Wokalistyka

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Kierunek: Instrumentalistyka

Kierunek: Wokalistyka

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Kierunek: Instrumentalistyka

Studia III stopnia (doktoranckie)

Studia podyplomowe


Akademia Muzyczna Katowice - budynek