Struktura przedmiotu – diagram wraz z punktami ECTS, zasady oceniania, tryb studiów, profil kierunku, kierownik jednostki

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
Specjalności:

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalności:

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
Specjalności:

Kierunek: Instrumentalistyka
Specjalności:

Kierunek: Wokalistyka
Specjalność:

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa [plany studiów w przygotowaniu]
Specjalności:

Kierunek: Instrumentalistyka
Specjalności:

Kierunek: Wokalistyka
Specjalność:

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
Specjalności:

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalności:

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
Specjalności:

Kierunek: Instrumentalistyka
Specjalności:

Kierunek: Wokalistyka
Specjalność:

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
Specjalności:

Kierunek: Instrumentalistyka [plany studiów w przygotowaniu]
Specjalności:

Studia III stopnia (doktoranckie)

Studia podyplomowe


Akademia Muzyczna Katowice - budynek