Lista oferowanych kierunków

3-letnie studia I stopnia:
 1. Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki (tylko studia stacjonarne)
 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (tylko studia stacjonarne)
 3. Jazz i muzyka estradowa
 4. Instrumentalistyka
 5. Wokalistyka

2-letnia studia II stopnia:

 1. Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki (tylko studia stacjonarne)
 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (tylko studia stacjonarne)
 3. Jazz i muzyka estradowa
 4. Instrumentalistyka
 5. Wokalistyka (tylko studia stacjonarne)

3-letnie studia III stopnia - dyscypliny artystyczne: 

 1. Kompozycja i teoria muzyki
 2. Dyrygentura
 3. Instrumentalistyka
 4. Wokalistyka

2-letnie studia podyplomowe na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, specjalności:

 1. Kompozycja
 2. Dyrygentura symfoniczno-operowa
 3. Dyrygentura chóralna
 4. Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
 5. Muzykoterapia
 6. Muzyka i ruch w edukacji i terapii
 7. Kompozycja i aranżacja jazzowa
 8. Instrumentalistyka jazzowa

2-letnie studia podyplomowe na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym, specjalności:

 1. Gra na instrumencie
 2. Kameralistyka fortepianowa
 3. Zespół kameralny
 4. Korekcja i strojenie fortepianu
 5. Wokalistyka

 


Akademia Muzyczna Katowice - budynek