OGÓLNE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW NA STUDIA
OGÓLNE PROCEDURY REJESTRACJI KANDYDATÓW NA STUDIA
PROCEDURY UZNAWANIA WYKSZTAŁCENIA
NA ROK 2018/2019

Podejmowanie kształcenia w Akademii Muzycznej
na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
w roku akademickim 2018/2019

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminów
Terminy, opłaty
Zgłoszenia kandydatów - obywatele polscy
Cudzoziemcy - podejmowanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Cudzoziemcy - podejmowanie studiów na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Szczegółowe wymagania wobec kandydatów można znaleźć tutaj.

Podejmowanie kształcenia w Akademii Muzycznej
na I roku studiów III stopnia (doktoranckich)
w roku akademickim 2018/2019

Terminy, opłaty, wyniki rekrutacji
Wymagane dokumenty  obywatele Polski
Wymagane dokumenty – cudzoziemcy

Szczegółowe wymagania wobec kandydatów 

Podejmowanie kształcenia w Akademii Muzycznej
na I roku studiów podyplomowych
w roku akademickim 2018/2019

Studia podyplomowe na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

Studia podyplomowe na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym

[informacje zostaną opublikowane wkrótce]


Akademia Muzyczna Katowice - budynek