OGÓLNE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW NA STUDIA
OGÓLNE PROCEDURY REJESTRACJI KANDYDATÓW NA STUDIA
PROCEDURY UZNAWANIA WYKSZTAŁCENIA
NA ROK 2017/2018

Podejmowanie kształcenia w Akademii Muzycznej
na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
w roku akademickim 2017/2018

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminów
Terminy, opłaty, wyniki rekrutacji
Wymagane dokumenty - obywatele Polski
Wymagane dokumenty - cudzoziemcy 

Szczegółowe wymagania wobec kandydatów znajdują się tutaj

Podejmowanie kształcenia w Akademii Muzycznej
na I roku studiów III stopnia (doktoranckich)
w roku akademickim 2017/2018

Terminy, opłaty, wyniki rekrutacji
Wymagane dokumenty  obywatele Polski
Wymagane dokumenty – cudzoziemcy

Szczegółowe wymagania wobec kandydatów znajdują się tutaj

Podejmowanie kształcenia w Akademii Muzycznej
na I roku studiów podyplomowych
w roku akademickim 2017/2018

Studia podyplomowe na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

Studia podyplomowe na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym

Since the academic year 2011/2012 the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice has been offering paid studies in given specialties in the English language. More > 

Erasmus – information for incoming applicants. More >


Akademia Muzyczna Katowice - budynek