Staże / praktyki

Informacje na temat ofert pracy, staży i praktyk dla studentów i absolwentów znajdują się w Biurze Karier.


Akademia Muzyczna Katowice - budynek