Programy międzynarodowe

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów, Akademii Muzycznych, Wyższych Szkół Muzycznych (AEC). 

Więcej informacji na temat programu Erasmus


Akademia Muzyczna Katowice - budynek