Pomoc finansowa dla studentów

W ramach pomocy materialnej, studenci posiadający polskie obywatelstwo mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  • Zapomogę

Szczegóły ubiegania się o pomoc materialną określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej.

Studenci niebędący obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z innych źródeł, np. ze swojego kraju. 


Akademia Muzyczna Katowice - budynek