Ubezpieczenie

Aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, cudzoziemcy przyjęci na studia I lub II stopnia w Polsce powinni mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo przystąpić do ubezpieczenia w NFZ (Narodowym Funduszu Zdrowia).

W związku z różnicami dotyczącymi warunków ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej i poza nią, osoby podejmujące studia w Polsce powinny przed przyjazdem zasięgnąć informacji w swoim kraju. 


Akademia Muzyczna Katowice - budynek