Dostęp do opieki medycznej

Ogólnodostępne przychodnie lekarskie w pobliżu Akademii Muzycznej:
NZOZ Centrum Medyczne Graniczna
Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
40-018 Katowice, ul. Graniczna 45, tel. 32-2554949
Pogotowie ratunkowe:
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Powstańców 52
40-024 Katowice 
tel. alarmowy: 999, z telefonów komórkowych: 112

Akademia Muzyczna Katowice - budynek