Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci studiów I stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

Absolwenci studiów II stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia lub studia podyplomowe. 


Akademia Muzyczna Katowice - budynek