Profile zawodowe absolwentów z przykładami

Absolwenci Akademii Muzycznej znajdują zatrudnienie w zespołach kameralnych, symfonicznych, teatrach muzycznych, szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, a także w redakcjach muzycznych prasy, radia i telewizji. Po ukończeniu studiów magisterskich, wielu z nich decyduje się na kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych, w Polsce lub za granicą. Nierzadko absolwenci Uczelni prowadzą własną działalność gospodarczą w sektorze kultury. 


Akademia Muzyczna Katowice - budynek