Główne rezulkaty edukacji

Ukończenie studiów na Akademii Muzycznej umożliwia rozpoczęcie kariery zawodowej w sektorze kultury. Absolwenci Akademii Muzycznej, którzy ukończyli wszystkie przedmioty z zakresu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego mają uprawnienia pedagogiczne. Tym samym mogą starać się o uzyskanie zatrudnienia w polskim szkolnictwie muzycznym. 


Akademia Muzyczna Katowice - budynek