Uzyskane kwalifikacje, poziom kwalifikacji

W Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prowadzone są następujące formy studiów:

  • studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)
  • studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)
  • studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia (3-letnie, doktoranckie)
  • studia podyplomowe (2-letnie)

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie ukończonego kierunku i specjalności z możliwością kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra sztuki w zakresie ukończonego kierunku i specjalności.

Absolwenci studiów doktoranckich uzyskują kwalifikacje III stopnia w drodze przewodu doktorskiego
w zakresie wybranej dyscypliny artystycznej.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje podyplomowe potwierdzone świadectwem.


Akademia Muzyczna Katowice - budynek