Przewodnik akademicki

W sprawach dydaktyki i nauki:
Prorektor prof. dr hab. Wanda Palacz
e-mail: biurorektora2(a)am.katowice.pl
tel. +48 32 779 21 11

W sprawach studenckich i współpracy międzynarodowej:
Prorektor dr hab. Jacek Glenc, prof. AM
e-mail: biurorektora2(a)am.katowice.pl
tel. +48 32 779 21 11

Kontakt do dziekanów i dziekanatu:

Dziekan Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
tel. +48 32 779 23 02

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
tel. +48 32 779 23 02

Dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego
prof. zw. dr hab. Feliks Widera
tel. +48 32 779 23 02

Prodziekani Wydziału Wokalno-Instrumentalnego
dr hab. Marek Nosal, prof. AM
tel. +48 32 779 23 02
dr hab. Witold Zaborny, prof. AM
tel. +48 32 779 23 02

Dziekanat Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu (stacjonarne)
dziekanat1
(a)am.katowice.pl
tel. +48 32 779 23 02

Dziekanat Wydziału Wokalno-Instrumentalnego (stacjonarne)
dziekanat2
(a)am.katowice.pl
tel. +48 32 779 23 02

Dziekanat studiów niestacjonarnych
dziekanat3
(a)am.katowice.pl
tel. +48 32 779 23 04

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
Agnieszka Badura

erasmus(a)am.katowice.pl
tel. +48 32 779 23 54

Dział Nauki i Nauczania pok. A, godziny otwarcia: 
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 12:00 - 15:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 8:00 - 12:00
Piątek 8:00 - 15:00


Akademia Muzyczna Katowice - budynek