Strona główna Home

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ul. Zacisze 3
40-025 Katowice

Akademia została założona w 1929 roku. W mieszczącej się w pięknym neogotyckim budynku Akademii odbywają się różnorodne wydarzenia artystyczne takie jak koncerty, kursy mistrzowskie, warsztaty, konkursy i konferencje zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, wraz z zajęciami dydaktycznymi.

Akademia oferuje studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie, w trybie dziennym i zaocznym, zgodne z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

Struktura organizacyjna to dwa wydziały: Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu i Wydział Wokalno-Instrumentalny. Studia oferowane są na wielu kierunkach: kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa, instrumentalistyka i wokalistyka.

WŁADZE UCZELNI

JM Rektor
prof. dr hab. Władysław Szymański

Prorektor ds. dydaktyki i nauki
prof. dr hab. Wanda Palacz

Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej
dr hab. Jacek Glenc prof. AM

 

The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice

ul. Zacisze 3
40-025 Katowice

The Academy was founded in 1929. Located in a beautiful neo-Gothic building the Academy holds variety of artistic events such as concerts, master classes, workshops, competitions and conferences both on national and international levels, combined with didactic activities.
The Academy offers full-time as well as part-time BA, MA, post-graduate and doctoral studies adjusted to European Credit Transfer System (ECTS).

The organisational structure of the Academy consists of two departments: Composition, Interpretation, Education and Jazz Department and Vocal-Instrumental Department. Studies are offered in many fields: composition, conducting and music theory, artistic education in the field of music, jazz and stage performance music.

ACADEMY AUTHORITIES

Rector
prof. dr hab. Władysław Szymański 

Vice-Rector for Didactics and Science
prof. dr hab. Wanda Palacz

Vice-Rector for Students’ Affairs and International Relations
dr hab. Jacek Glenc, prof. AM


Akademia Muzyczna Katowice - budynek