Opłaty

opisdatapobierz
1. Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 3/9/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 27 września 2016r. 2016-10-14 .pdf (Acrobat Reader)[437 kB]
2. ZARZĄDZENIE NR 3/9/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 27 września 2016 r. 2016-10-14 .pdf (Acrobat Reader)[230 kB]
3. Odpłatności za studia 2015/2016 2015-09-17 .pdf (Acrobat Reader)[48 kB]
4. Zarządzenie Rektora AM 5/9/2015 w sprawie zasad,wysokości i terminów odpłatności za usługi edukacyjne 2015/2016 2015-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[51 kB]
5. Odpłatności za studia w roku 2014/2015 2014-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[486 kB]
6. Zarządzenie Rektora AM 1/10/2014 w sprawie opłat za studia 2014/2015 2014-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[48 kB]
7. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2014/2015 2014-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[91 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej