Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. UWAGA - INFORMACJA składanie wniosków o stypendium ...... Z uwagi na fakt, iż dzień 15 października przypada w niedzielę.. 2017-10-13 .pdf (Acrobat Reader)[246 kB]
2. STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 2017-07-01 .pdf (Acrobat Reader)[194 kB]
3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - STYPENDIUM MINISTRA 2017/2018 2017-07-01 .pdf (Acrobat Reader)[165 kB]
4. Termin składania podań o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok 2017/2018 2017-09-13 .pdf (Acrobat Reader)[253 kB]
5. Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia wysokości dochodu...oraz wysokości stypendium dla doktorantów 2017-10-09 .pdf (Acrobat Reader)[430 kB]
6. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM AM W KATOWICACH na rok 2017/2018 2016-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[174 kB]
7. Zanim wypełnisz - przeczytaj -STYPENDIA SOCJALNE, SPECJALNE.... - INFORMACJE 2017/2018 2017-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[498 kB]
8. załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 2017/2018 2016-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[67 kB]
9. zał. 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (OBOWIĄZKOWY) 2016-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[46 kB]
10. zał. 1b - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności... 2013-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[75 kB]
11. zał. 1c - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[71 kB]
12. zał. 1d - oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 2012-12-08 .pdf (Acrobat Reader)[59 kB]
13. zał. 1-e wniosek o kontynuowanie stypendium w semestrze letnim 2017-01-04 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
14. Zał.1f - wniosek o ponowne przeliczenie stypendium socjalnego 2017-01-04 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
15. załącznik nr 2 - wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok 2017/2018 2014-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[37 kB]
16. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 2017/2018 2016-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[37 kB]
17. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2017/2018 2016-09-26 .pdf (Acrobat Reader)[57 kB]
18. załącznik nr 5- informacja o numerze rachunku bankowego 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[40 kB]
19. Wzór zaświadczenia urzędu skarbowego ( obowiązujący od 2012 r.) 2012-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[120 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej