Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 2017-07-01 .pdf (Acrobat Reader)[194 kB]
2. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - STYPENDIUM MINISTRA 2017/2018 2017-07-01 .pdf (Acrobat Reader)[165 kB]
3. Termin składania podań o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok 2017/2018 2017-09-13 .pdf (Acrobat Reader)[253 kB]
4. INFORMACJA - złożenie wniosku o stypendium na semestr letni roku akademickiego 2016/201 2017-01-04 .pdf (Acrobat Reader)[48 kB]
5. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 2016-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[16 kB]
6. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM AM W KATOWICACH na rok 2016/2017 2016-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[174 kB]
7. Zarządzenie Rektora AM w sprawie ustalenia wysokości dochodu...oraz ustalenia wysokości stypendium w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 2017-02-03 .pdf (Acrobat Reader)[88 kB]
8. Zarządzenie Rektora AM w sprawie ustalenia wysokości dochodu...oraz ustalenia wysokości stypendium w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 2016-10-12 .pdf (Acrobat Reader)[88 kB]
9. Zanim wypełnisz - przeczytaj -STYPENDIA SOCJALNE, SPECJALNE.... - INFORMACJE 2016/2017 2016-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[121 kB]
10. załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 2016/2017 2016-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[67 kB]
11. zał. 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (OBOWIĄZKOWY) 2016-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[46 kB]
12. zał. 1b - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności... 2013-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[75 kB]
13. zał. 1c - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[71 kB]
14. zał. 1d - oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 2012-12-08 .pdf (Acrobat Reader)[59 kB]
15. zał. 1-e wniosek o kontynuowanie stypendium w semestrze letnim 2017-01-04 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
16. Zał.1f - wniosek o ponowne przeliczenie stypendium socjalnego 2017-01-04 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
17. załącznik nr 2 - wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok 2017/2018 2014-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[37 kB]
18. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 2016/2017 2016-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[37 kB]
19. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2016/2017 2016-09-26 .pdf (Acrobat Reader)[57 kB]
20. załącznik nr 5- informacja o numerze rachunku bankowego 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[40 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej