Warsztaty metody Emila Jaques-Dalcroze’a – rytmika – solfeż – improwizacja
Miejsce - szczegóły poniżej
piątek
11 kwietnia 2014 | godz.9.30

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU
KATEDRA KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI
ZAKŁAD RYTMIKI

zaprasza nauczycieli Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz uczennice Wydziałów Rytmiki na „Warsztaty metody Emila Jaques-Dalcroze’a – rytmika – solfeż – improwizacja”, które odbędą się w dniach 11-12 kwietnia 2014.

Celem warsztatów będzie ukazanie wartości edukacyjnych, wychowawczych oraz terapeutycznych metody Emila Jaques-Dalcroze’a w kontekście:

  • reformy szkolnictwa muzycznego I i II stopnia
  • możliwości zastosowania rytmiki w muzykoterapii aktywnej
  • artystycznych walorów metody

Tematyka warsztatów oraz pokazów obejmować będzie problematykę odnoszącą się do różnych grup wiekowych – począwszy od okresu poniemowlęcego, poprzez etap edukacji wczesnoszkolnej, pracę z młodzieżą, aż po wiek senioralny.

 Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Zakładu Rytmiki:

  • prof. Barbarę Gruberne-Bernacką – Rytmika w kontekście neuropedagogiki czyli nauczania przyjaznego mózgowi 
  • prof. AM dr hab. Anettę Pasternak – solfeż dalcroze’owski
  • adt dr Barbarę Dutkiewicz – Plastique Animée
  • st. wykł. Aleksandrę Bilińską-Słomkowską, mgr Katarzynę Gapinską – improwizacja fortepianowa
  • mgr Annę Lipiec – rytmika
  • mgr Igę Eckert – muzykowanie ruchem, głosem i na instrumentach
  • lic. Annę Kaczmarczyk – taniec – improwizacja w kontakcie

Planowany termin rozpoczęcia sesji 11 IV 2014 r., budynek Akademii Muzycznej przy ul. Zacisze 3, sala kameralna. Opłata za udział w warsztatach wynosi 70 zł dla nauczycieli oraz 40 zł dla uczniów. Wszyscy uczestnicy sesji otrzymają zaświadczenia uczestnictwa. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go do dnia 4 kwietnia 2014 r. wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty wpisowej na konto uczelni z dopiskiem „Rytmika”.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer tel. 0-503-71-70-96, lub adres mailowy anetta-pasternak@wp.pl

ING Bank Śląski. O/Katowice
22 1050 1214 1000 0007 0000 7875
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
40-025 Katowice, ul. Zacisze 3

Do pobrania:

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Rytmiki

Organizator Warsztatów - prof. AM dr hab. Anetta Pasternak

Opłata za udział w warsztatach wynosi 70 zł dla nauczycieli oraz 40 zł dla uczniów.
wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach