Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Sala Audiowizualna - 114, ul. Wojewódzka 33
środa
19 paźdz. 2011 | godz.9.00

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
zapraszają na

Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową nt.
Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza

która odbędzie się w dniach 19-20 października 2011 r.

Środa, 19 października s. 114 (Audiowizualna) g. 9.00 – 18.00
Czwartek, 20 października s. 114 (Audiowizualna) g. 9.30 – 16.00

Konferencji towarzyszy Wystawa okolicznościowa
zorganizowana przez Bibliotekę Akademii Muzycznej
Otwarcie wystawy – środa, 19 października 2011g. 8.45 
Patio Akademii Muzycznej
Wystawę  przygotowała Joanna Chyla


PROGRAM KONFERENCJI

Środa, 19.10. 2011 Sala  Audiowizualna /114/
 
8.45  
OTWARCIE WYSTAWY TOWARZYSZĄCEJ KONFERENCJI – patio AM
(wystawę przygotowała Joanna Chyla)

9.00 – 9.20  
OTWARCIE  KONFERENCJI - JM Rektor prof. Tomasz Miczka
WPROWADZENIE - dr Grażyna Darłak

Sesja I - prowadzenie: prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik

9.20 – 11.00
 prof. Iwona Melson, Akademia Muzyczna w Katowicach
Czesław Miłosz w świetle najnowszej biografii noblisty autorstwa Andrzeja Franaszaka  
prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska, Uniwersytet Śląski
Antropologia Miłoszowa. Dolina Issy
  mgr Danuta Kisiała, Uniwersytet Śląski
Sztuka i sacrum, czyli o ilustracjach Jana Lebensteina do utworów Czesława Miłosza
  mgr Maria Marszałek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Ilustracje Jana Lebensteina do Apokalipsy  i Księgi Hioba w tłumaczeniu Czesława Miłosza
  
11.00 – 11.30  PRZERWA

Sesja II - prowadzenie: prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik

11.30 – 13.00  
mgr Marcin Krajewski, Uniwersytet Warszawski
 Pieśni bez słów. Poezja Miłosza w IV i V Symfonii Zygmunta Mycielskiego
  dr Grażyna Darłak, Akademia Muzyczna w Katowicach
Jana Wincentego Hawela Trzy poematy do wierszy Czesława Miłosza
dr hab. Magdalena Saganiak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dynamika wypowiedzi słownej i muzycznej. Studium estetyczne
  prof. dr hab. Leon Markiewicz, Akademia Muzyczna w Katowicach
  Inspiracje muzyczne w poetyce Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
  mgr Joanna Kulczyńska, Uniwersytet Jagielloński
Tekst poetycki i obraz filmowy – od inspiracji do realizacji – na przykładach twórczości artystycznej dwudziestolecia międzywojennego
  
13. 00 – 14. 30  PRZERWA  OBIADOWA

 Sesja III - prowadzenie: prof. Iwona Melson

14.30 –  16.00 
mgr Anna Smolińska, PSM I st nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu
Tryptyk Rzymski Jana Pawła II w przekazie filmowym, muzycznym i scenicznym
– o sztuce wyrażania i obrazowania
  mgr Kamila Leśniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Tropy literackie w twórczości polskich fotografów po 1945 roku – rekonesans
dr Anna Tenczyńska, Uniwersytet Warszawski
„Poczekaj, jak to brzmi?”. Jardins sous la pluie według Iwaszkiewicza
  dr Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Śmierć ma odcień tataraku.  O ekranizacjach opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza

16.00 – 16.30  PRZERWA

Sesja IV - prowadzenie:  prof. Iwona Melson

16.30 – 18.00 
mgr Ewelina Radion, Uniwersytet Rzeszowski
Iwaszkiewiczowska Brzezina w interpretacji Zygmunta Mycielskiego,
Andrzeja Wajdy, Zdzisława Dąbrowskiego
  dr Ilona  Dulisz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 „Fletnia tajemna”.  Liryka wokalna Feliksa Nowowiejskiego do tekstów młodopolskich poetów
dr Barbara Literska, Uniwersytet Zielonogórski
 Jutro Tadeusza Bairda inspirowane nowelą J. Conrada
  mgr Daniel  Cichy, Uniwersytet Śląski
Od Szymanowskiego do Szalonka - poezja Kazimiery Iłłakowiczówny
w służbie muzyki XX wieku
  
19.00 Sala Koncertowa
Uroczysty koncert pieśni do słów poetów polskich XX wieku
Koncert połączony z ogłoszeniem wyników Konkursu Kompozytorskiego
towarzyszącego Konferencji


Czwartek, 20.10. 2011 Sala  Audiowizualna /114/

Sesja V - prowadzenie:  prof. dr hab. Leon Markiewicz

9.30 – 11.00 
dr hab. Elżbieta  Grodzka-Łopuszyńska, Akademia Muzyczna w Katowicach
Poezja polska XX wieku w solowej pieśni artystycznej współczesnych kompozytorów śląskich
dr Anna  Stachura- Bogusławska, Akademia im. Jana Długosza
 Apokalypsis Edwarda Bogusławskiego do słów Jana Górec-Rosińskiego.
Słowno muzyczny obraz zagłady świata
mgr Magdalena Stochniol, Akademia Muzyczna w Katowicach
 Songs of caress (2007) Aleksandra Nowaka na tle idei nowego romantyzmu
dr Aleksandra  Konieczna, Akademia Muzyczna w Katowicach
Poezja liryczna w symfonii – inspiracja czy tworzywo (na przykładzie Symfonii Lirycznej Alexandra Zemlinskiego i VIII Symfonii "Pieśni przemijania" Krzysztofa Pendereckiego)

11.00 – 11.30  PRZERWA

Sesja VI - prowadzenie: prof. dr hab. Leon Markiewicz

11.30 – 13.00 
dr Dominika Lenska, Akademia Muzyczna w Katowicach
Poezja Doroty Gellner inspiracją piosenek dziecięcych Barbary Kolago
dr Ewa  Borkowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Konteksty muzyczne i kulturowe utworu poetyckiego Nocny gość Władysława Broniewskiego
mgr Joanna  Dąbrowska-Samaszko, Uniwersytet Gdański
N.N. Stanisława Barańczaka w atelier Jana Lebensteina
dr Małgorzata Pietrzak, Uniwersytet Warszawski
Twórczość Tadeusza Konwickiego wobec materii słowa, obrazu i dźwięku

13. 00 – 14. 30  PRZERWA  OBIADOWA

Sesja VII - prowadzenie: dr Grażyna Darłak

14.30 –  16.00 
dr Joanna Skolik, Uniwersytet Opolski
Niemen – opis zjawiska w polskiej kulturze współczesnej. Biała i czarna legenda Niemena
dr Barbara Forysiewicz, Uniwersytet Gdański
Witkacowskie inspiracje w słowno-muzycznym projekcie Tomasza Stańko 
mgr Monika  Jazownik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Obraz Po burzy Jerzego Grzegorzewskiego

Dyskusja i zakończenie konferencji

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej