Sesja naukowa "Głos w okowach nauki"
Miejsce - szczegóły poniżej
pon.
15 kwietnia 2019 | godz.9.00

AKADEMIA  MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

INSTYTUT WOKALNO-AKTORSKI

ORAZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI

 

zapraszają:

 SESJA NAUKOWA "GŁOS W OKOWACH NAUKI"

 

W TEORII:

SALA NR 24

9.00-9.30 Logopedia dla śpiewu a śpiew dla logopedii  - mgr Elżbieta Kwietniowska-Strozik, (Centrum

Słuchu i Mowy Katowice SP 37)

9.30-10.00 Rhythmic Auditory Stimulation jako redukcjonistyczna forma porywania muzycznego

w czynnościach motorycznych - prof.dr hab. Andrzej Mitas (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej)

10.00-10.30 Pomiędzy mózgiem a umysłem, czyli estetyka a śpiew -  dr Małgorzata Kądziela (Instytut

Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ )

10.30 – 11.00 Dwubiegunowa typologia oddechu w kontekście śpiewu solowego -

dr hab. Maciej Bartczak prof.AM (Akademia Muzyczna Katowice)

 

W PRAKTYCE:

PATIO!!! godz. 11.30

 

Flash Monteverdi. Akcja wokalna !

 

uczestniczą:

prof.dr hab. Ryszard Koziołek,

dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM

dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM

studenci:

Małgorzata Działo, Agnieszka Kwiatek, Dorota Strączek, Łukasz Kostaka, Adrian Janus

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej