Informacje i zarządzenia

29-10-2014

Umowa uczelnia-student, studia niestacjonarne 1 roku

Studenci I roku studiów niestacjonarnych 1 roku

proszeni są o zgłoszenie się w dziekanacie pokój C

w celu podpisania umowy.


Biuletyn Informacji Publicznej