Informacje i zarządzenia

16-09-2010

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardzo prosimy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/2011 o zapoznanie się z poniższymi informacjami...
więcej »


04-09-2010

INFORMACJA O STYPENDIACH MINISTERIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

O przyznanie stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia...
więcej »


29-04-2010

Zarządzenie Rektora AM w sprawie dofinansowania wyjazdów studenckich

Zarządzenie Rektora AM nr 13 z 1 września 2008 roku w sprawie dofinansowania wyjazdów studenckich
więcej »


Biuletyn Informacji Publicznej