Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
21. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2017/2018 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[56 kB]
22. załącznik nr 5 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów(OBOWIĄZKOWY) 2015-09-11 .pdf (Acrobat Reader)[58 kB]
23. załącznik nr 6 - informacja o numerze rachunku bankowego 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[52 kB]
24. Wzór zaświadczenia urzędu skarbowego ( obowiązujący od 2012 r.) 2011-10-06 .pdf (Acrobat Reader)[120 kB]
25. Zarządzenie Rektora AM 3/9/2015 w sprawie ustalania wysokości dochodu...oraz stawek styp... 2015-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[94 kB]
26. Komunikat MOPS - PILOTAŻOWY PROGRAM ´´AKTYWNY SAMORZĄD 2016 2016-03-23 .pdf (Acrobat Reader)[53 kB]
27. STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 2015-07-27 .pdf (Acrobat Reader)[159 kB]
28. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - STYPENDIUM MINISTRA 2015/2016 2015-08-03 .pdf (Acrobat Reader)[36 kB]
29. Ślaski Fundusz Stypendialny 2015-07-27 .pdf (Acrobat Reader)[49 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej