Aktualności

30-09-2016

Harmonogram spotkań studentów z koordynatorami - Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

Harmonogram spotkań studentów z koordynatorami

w sprawie planów studiów 

/ wszystkie roczniki/

 

UWAGA: STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ ZE SOBĄ WYDRUKOWANY ZE STRONY INTERNETOWEJ PLAN STUDIÓW !!!!!!


Jazz i muzyka estradowa

05.10.2016 r. godz. 12:00 sala 6 przy ul. Krasińskiego 27

 

Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki

04.10.2016 r. godz. 11:00  sala 308 (sala komputerowa)

 

 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 06.10.2016 r. godz. 10:00  sala 18

 

UWAGA: STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ ZE SOBĄ WYDRUKOWANY ZE STRONY INTERNETOWEJ PLAN STUDIÓW !!!!!!


Biuletyn Informacji Publicznej