Aktualności

21-08-2015

Informacje dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2015/2016

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ
W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

  • Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Informujemy, że w dniu 1 października 2015 roku (czwartek) o godz.10.00 w sali nr 24, 25 oraz w sali audiowizualnej  (budynek AM przy ul. Zacisze 3), odbędzie się obowiązkowy pisemny test kwalifikacyjny z języka angielskiego, który stanowi podstawę zakwalifikowania kandydata  do grupy o określonym poziomie kształcenia.

 

  • Studenci pierwszego roku studiów

 

Zapraszamy na spotkanie w dniu 1  października  2015 roku z  Dziekanem Wydziału:

 

-  o godz.12.00 z Dziekanem Wydziału  Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu  w sali audiowizualnej   (budynek AM przy ul. Zacisze 3)

-  o godz.13.00 z  Dziekanem Wydziału Wokalno- Instrumentalnego w sali audiowizualnej   (budynek AM przy ul. Zacisze 3)

- Obecność obowiązkowa!

 

Studenci  zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Studiów  dostępnym na stronie www.am.katowice.pl/studia oraz Regulaminem Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego dostępnym na stronie  www.am.katowice.pl/ studia/Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne   

 

  • Szkolenie biblioteczne

odbędzie się w dniu:

- 1 października 2015 r. o godzinie 12.00 dla studentów Wydziału Wokalno - Instrumentalnego

- 1 października  2015 r.  o godzinie 13.00  dla studentów  Wydziału Kompozycji, Interpretacji Edukacji i Jazzu

2 października 2015r. o godzinie 11.15 dla studentów studiów niestacjonarnych
Na szkolenie należy zgłosić się do Biblioteki AM

Szkolenie jest obowiązkowe.

 

  • Szkolenie  BHP

      -  dla  studentów  pierwszego  roku  studiów  stacjonarnych  odbędzie  się w dniu                                                                                   1 października 2015 roku od godz.14.00 -18,00 w Sali Teatralnej przy ul. Krasińskiego 27

      - dla  studentów  pierwszego  roku  studiów niestacjonarnych  odbędzie  się w dniu                                                                     2 października 2015 roku od  godz.14.00 -18,00 w Sali Teatralnej przy ul. Krasińskiego 27                                   Obecność obowiązkowa!


Biuletyn Informacji Publicznej