Aktualności

29-09-2017

Wybór przedmiotów w planie studiów dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wokalno - Instrumentalnego - ROK II i III

„Wybór przedmiotów” – dla studentów roku drugiego i trzeciego

 

Rok II,  I i II st.- korekta planu może być dokonana wyłącznie na pisemny wniosek studenta złożony w dziekanacie. 

 

Rok III, I st. – wybór przedmiotów następuje poprzez złożenie do dziekanatu karty wyboru przedmiotów.
Druk dostępny w dziekanacie oraz  na stronie internetowej Uczelni w zakładce studia stacjonarne/formularze do pobrania


Biuletyn Informacji Publicznej