Aktualności

29-09-2017

Wybór przedmiotów w planie studiów dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wokalno - Instrumentalnego - ROK I

WYBÓR PRZEDMIOTÓW W PLANIE STUDIÓW dla studentów studiów stacjonarnych

Wydziału Wokalno – Instrumentalnego 

 „Elektroniczny wybór przedmiotów” dla studentów roku pierwszego 

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia zobowiązani są do utworzenia planu studiów  poprzez „elektroniczny wybór przedmiotów” dostępny pod adresem

dla stopnia I-go               planystudiow.am.katowice.pl/siatki

dla stopnia II-go             planystudiow.am.katowice.pl/siatki2

Login = email podany w procesie rekrutacji.
Po podaniu prawidłowego e-maila następuje weryfikacja i wygenerowanie hasła dostępu.

Wyboru przedmiotów dokonuje się w terminie 02-10.10.2017r.

Wyboru przedmiotów dokonuje się na pełen czas trwania studiów.

„Elektroniczny wybór przedmiotów”  może być dokonany tylko raz.
Wybrany plan studiów (wydrukowany i podpisany przez studenta) należy złożyć w dziekanacie w terminie do dnia 12.10.2017. 

Zmiana planu może być dokonana wyłącznie na pisemny wniosek studenta złożony w dziekanacie.
Zmiany w planie studiów studenta dokonuje pracownik dziekanatu.

 

 

 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej