Aktualności

29-09-2017

Wybór przedmiotów w planie studiów dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

WYBÓR PRZEDMIOTÓW W PLANIE STUDIÓW

dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu


Wyboru przedmiotów dokonuje się na rok akademicki 2017/2018 według poniższego harmonogramu:

 

Harmonogram spotkań studentów z koordynatorami

                                      /wszystkie roczniki/

Jazz i muzyka estradowa

04.10.2017 r. godz. 12:00 sala 6 przy ul. Krasińskiego 27

 

Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki

04.10.2017 r. godz. 11:00  sala 308 (sala komputerowa)

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

05.10.2017 r. godz. 9:00  sala 18

 

Wybór przedmiotów następuje poprzez złożenie koordynatorowi karty wyboru przedmiotów (wydrukowanej i podpisanej).

Druk dostępny jest w dziekanacie oraz na stronie internetowej Uczelni w zakładce studia stacjonarne/formularze do pobrania.


Biuletyn Informacji Publicznej