Aktualności

27-09-2017

dr hab. Anetta Pasternak, prof. AM - egzamin poprawkowy

Egzaminu poprawkowego z przedmiotu: Metodyka nauczania przedmiotu rytmika z kształceniem słuchu w szkole muz. I st. i szkole baletowej odbędzie się w dniu 28.09.2017 o godz. 14.00 w s. rytmiki


Biuletyn Informacji Publicznej