Aktualności

19-08-2019

Rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2019/2020

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok akademicki 2019/2020:

 na studia niestacjonarne I  stopnia:

kierunek   Jazz i muzyka estradowa

specjalność:  instrumentalistyka jazzowa – fortepian

specjalność:  instrumentalistyka jazzowa – trąbka

 

kierunek   Instrumentalistyka

specjalność:  gra na instrumencie – flet

specjalność:  gra na instrumencie – klarnet

specjalność:  gra na instrumencie – róg

specjalność:  gra na instrumencie – tuba

 

na studia niestacjonarne II stopnia:

kierunek   Jazz i muzyka estradowa

specjalność:  instrumentalistyka jazzowa – fortepian

specjalność:  instrumentalistyka jazzowa – trąbka

specjalność:  wokalistyka jazzowa


kierunek   Instrumentalistyka

specjalność:  gra na instrumencie – gitara

specjalność:  gra na instrumencie – klawesyn

 

Egzaminy odbędą się:

4 września b.r. na kierunek Jazz i muzyka estradowa

 - 6 września b.r. na kierunek Instrumentalistyka

O miejscu i godzinie egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnie.

 

Kandydat na studia przystępuje do postępowania rekrutacyjnego poprzez:

  1. rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) oraz wypełnienie stosownego wniosku o przyjęcie na studia, wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych i wygenerowanie wniosku;
  2. złożenie podpisanego wniosku, o którym mowa w pkt 1 wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauki i Nauczania Akademii Muzycznej pok. A lub D – osobiście lub pocztą tradycyjną, 

w nieprzekraczalnym terminie –

do dnia 29 sierpnia 2019 r. (liczy się data dostarczenia a nie data stempla pocztowego)

 

Wymagane dokumenty należy składać zgodnie z informacją zawartą w „Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  w roku akademickim 2019/2020 ”. 

Listy osób przyjętych na studia ogłoszone zostaną 24 września 2019 r.


Biuletyn Informacji Publicznej