Aktualności

06-08-2019

LISTY PRZYJĘTYCH NA STUDIA NIESTACJONARNE- po złożonych deklaracjach

S T U D I A   N I E S T A C J O N A R N E    I   S T O P N I A 

-jazz i muzyka estradowa

-instrumentalistyka

 

 

 

S T U D I A   N I E S T A C J O N A R N E    II   S T O P N I A 

-jazz i muzyka estradowa

-instrumentalistyka


Biuletyn Informacji Publicznej