Opłaty

opisdatapobierz
1. Zarządzenie Rektora nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków.. 2017-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[287 kB]
2. Załącznik nr 1 do zadządzenia nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2017/2018 2017-10-02 .pdf (Acrobat Reader)[494 kB]
3. Zarządzenie Rektora 3/9/2016 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków.. 2016-10-17 .pdf (Acrobat Reader)[54 kB]
4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/9/2016 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 2016-10-17 .pdf (Acrobat Reader)[71 kB]
5. Odpłatności za studia 2015/2016 2015-09-17 .pdf (Acrobat Reader)[48 kB]
6. Zarządzenie Rektora AM 5/9/2015 w sprawie zasad,wysokości i terminów odpłatności za usługi edukacyjne 2015-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[51 kB]
7. Zarządzenie Rektora AM 1/10/2014 w sprawie opłat za studia 2014/2015 2014-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[48 kB]
8. Odpłatności za studia w roku 2014/2015 2014-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[486 kB]
9. Zarządzenie Rektora AM nr 17/2011 w sprawie opłat za wydanie dokumentów 2011-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[404 kB]
10. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2016/2017 - studia podyplomowe 2016-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[322 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej