Aktualności

17-05-2016

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY 4 SEMESTRU


Zbliża się koniec ostatniego semestru studiów podyplomowych. W związku z tym każdy słuchacz zobowiązany jest pobrać formularz zgłoszenia recitalu dyplomowego oraz kartę obiegową (pok.A).

 

 

Zgłoszenie recitalu wraz z kartą obiegową należy przedłożyć w dziekanacie

na dwa tygodnie przez egzaminem.

  

 

Na Państwa adresy mailowe został wysłany wzór strony tytułowej oraz wzór oświadczenia, które należy dołączyć do pracy.

 

Każdy Słuchacz przedkłada komplet dokumentów (do pracy w formie pisemnej należy dołączyć również jej elektroniczną wersję – opis płyty CD taki jak na stronie tytułowej) w trzech egzemplarzach najpóźniej na dwa tygodnie przed obroną pracy.

 

 

Termin egzaminu i obrony jak również wybór recenzenta należy uzgodnić z kierownikiem katedry.

 

 

Przypominam o zgłoszeniu się po kartę zaliczeniową

i uzyskaniu niezbędnych zaliczeń przed przystąpieniem do egzaminu.

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny .

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej