Aktualności

01-06-2015

SESJA ZALICZENIOWA - semestr letni 2014/2015

SESJA ZALICZENIOWA - semestr letni 2014/2015

sesja zaliczeniowa semestru letniego trwa od 01.06.2015 do 14.06.2015

 


WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU

MUZYKOTERAPIA

Przedmiot

Termin

Forma

Zastosowania praktyczne muzykoterapii (2 sem.)

Praktyki (2 i  4 sem.)

Superwizja (2 i  4 sem.)

Etyka zawodowa (4 sem.)

Arteterapia – wprowadzenie, techniki, zastosowanie praktyczne (2 sem.)

Dramoterpia (2 sem.)

Choreoterapia (4 sem)

Warsztaty interpersonalne (4 sem.)

Wykłady zmienne (4 sem.)

Seminarium pracy dyplomowej (4 sem.)

podczas zjazdu 6-7.06.2015

zgodnie z ustaleniami z pedagogami prowadzącymi poszczególne przedmioty

zaliczenie

Techniki muzykoterapii (2 sem.)

Elementy psychoterapii (2sem.)

 

zaliczenie z oceną

Zastosowania praktyczne muzykoterapii (4 sem.)

Pedagogika (2 sem.)

 

egzamin

 

DYRYGENTURA

Przedmiot

Pedagog

Termin

Forma

Dyrygentura

 

Czytanie partytur

 

adt dr hab. Szymon Bywalec

termin ustalany indywidualnie z pedagogiem prowadzącym

egzamin

 

Instrumentacja

 

adt dr  Jarosław Chełmecki

 

WYDZIAŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY

Przedmiot

Pedagog

Termin

Godzina

Forma

Wykłady zmienne

(obowiązuje dla kierunku wokalistyka oraz dla specjalności: gra na instrumencie, zespół kameralny, kameralistyka fortepianowa)

adt dr hab. Paweł Sobierajski

13.06.2015

11.00-12.30

zaliczenie

Instrument główny

Zespół kameralny

Kameralistyka fortepianowa

Śpiew solowy

według ustaleń w poszczególnych klasach

zaliczenie

(4 semestr egzamin)


Biuletyn Informacji Publicznej