Aktualności

11-04-2017

UWAGA!!! WYKŁADY ZMIENNE - semestr letni w roku akademickim 2016/2017

Wykłady zmienne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, prowadzi st. wykł. dr Grażyna Darłak.

Zajęcia prowadzone w formie e-learningu, podobnie jak w semestrze zimowym.


Uwaga słuchacze pierwszego semestru!!!

Proszę o kontakt z pedagogiem prowadzącym przedmiot lub dziekanatem


Biuletyn Informacji Publicznej