Aktualności

05-09-2016

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZYCH LAT I i II STOPNIA
dnia 7 października (piątek) 2016 r.
Godz. 9.00 – spotkanie z Władzami Uczelni dla kierunku Wokalistyki - sala km III ul. Wojewódzka
Godz. 10.00 – spotkanie z Władzami Uczelni dla kierunku Instrumentalistyki - sala km III jak wyżej
Godz. 10.00 – spotkanie z Władzami Uczelni dla Instytutu Jazzu sala Teatralna ul. Krasińskiego 27
Godz. 11.15 – szkolenie biblioteczne - Biblioteka AM
Godz. 13.00 – test z języka angielskiego (dotyczy studentów studiów I stopnia, kierunków
Instrumentalistyki oraz Jazzu i muzyki estradowej) – sala Audio ul. Wojewódzka
Godz. 14.00 – 18.00 – szkolenie BHP – Sala teatralna ul. Krasińskiego 27
Studenci zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Studiów dostępnym na stroniewww.am.katowice.pl/ studia pliki do pobrania oraz Regulaminem Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego dostępnym. na stronie www.am.katowice.pl/ studia/Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne.

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZYCH LAT I i II STOPNIAdnia 7 października (piątek) 2016 r.

Godz. 9.00 – spotkanie z Władzami Uczelni dla kierunku Wokalistyki - sala km III ul. Wojewódzka

Godz. 10.00 – spotkanie z Władzami Uczelni dla kierunku Instrumentalistyki - sala km III jak wyżej

Godz. 10.00 – spotkanie z Władzami Uczelni dla Instytutu Jazzu sala Teatralna ul. Krasińskiego 27

Godz. 11.15 – szkolenie biblioteczne - Biblioteka AMGodz. 13.00 – test z języka angielskiego (dotyczy studentów studiów I stopnia, kierunkówInstrumentalistyki oraz Jazzu i muzyki estradowej) – sala Audio ul. Wojewódzka

Godz. 14.00 – 18.00 – szkolenie BHP – Sala teatralna ul. Krasińskiego 27

Studenci zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Studiów dostępnym na stroniewww.am.katowice.pl/ studia pliki do pobrania oraz Regulaminem Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego dostępnym. na stronie www.am.katowice.pl/ studia/Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne.


Biuletyn Informacji Publicznej