Aktualności

04-01-2018

Zmiana terminu zajęć dr hab. Marcina Trzęsioka, prof. AM

UWAGA !

Dotyczy studentów roku I studiów niestacjonarnych II st.

kierunków instrumentalistyki oraz kierunku jazzu i muzyki estradowej

Ulegają zmianie trzy terminy zajęć  przedmiotu „muzyka w kontekście kultury”:

Zamiast 13.I. 2018 r. – zajęcia odbędą się 27.I. 2018 r.

Zamiast 10.III. 2018 r. -  zajęcia odbędą się 3.III. 2018 r.

Zamiast 14.IV. 2018 r. – zajęcia odbędą się 19.V.2018 r.


Biuletyn Informacji Publicznej