Aktualności

23-10-2017

Komentarz dla studentów studiów niestacjonarnych kierunków Instrumentalistyki i Wokalistyki do planu studiów

Komentarz dla studentów studiów niestacjonarnych
 kierunków Instrumentalistyki i Wokalistyki do planu studiów

 1. Należy uzyskać minimum 30 punktów ECTS aby zaliczyć semestr.
 2. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest uzyskanie minimum 180 punktów ECTS, a studiów II stopnia 120 punktów ECTS.
 3. Praktykę kameralną zalicza Pedagog prowadzący przedmiot kameralistyki.
 4. Praktykę estradową zalicza Dyrektor Instytutu na kierunku Wokalistyki i Kierownik Katedry na kierunku Instrumentalistyki. 

Studenci I roku kierunku Wokalistyka:

 1. Praktyka kameralna jest realizowana w ramach kameralistyki na kierunku Instrumentalistyki. Należy zgłosić się do jednego z niżej wymienionych Pedagogów:

- prof. zw. dr hab. Urszula Stańczyk               fortepian
- st. wykł. dr hab. Andrzej Jungiewicz           fortepian
- mgr Maria  Daroch - Kujawińska                  fortepian
- as.   Piotr Nowak                                                  instrumenty dęte i perkusja
- mgr Kornelia Nowak                                          instrumenty dęte i perkusja
- mgr Marcin Maślak                                             gitara
- mgr Jacek Siemek                                               instrumenty smyczkowe

Studenci I roku kierunku Instrumentalistyki:

 1. 1.      Pianiści – aby zaliczyć praktykę akompaniamentu, należy zgłosić się do jednego z Pedagogów          instrumentów smyczkowych, dętych lub śpiewu solowego.
 2. 2.      Smyczkowy i studenci grający na instrumentach dętych czy perkusji –

przedmioty takie jak orkiestra dęta czy orkiestra barokowa mogą być wybrane po wyrażeniu zgody odpowiedniego Pedagoga. Zajęcia odbywają się w ramach studiów stacjonarnych. Ilość prób określa Pedagog prowadzący zajęcia.

Aby wybrać orkiestrę barokową – należy zgłosić się do as. dr Martyny Pastuszki.
Aby wybrać orkiestrę dętą – należy zgłosić się do prof. zw. dr hab. Stanisława Dziewiora

 1. 3.      Big-band – przedmiot może być wybrany przez studentów grających na
        instrumentach smyczkowych, dętych i perkusji, za zgodą Pedagoga
        prowadzącego przedmiot główny i Dyrektora Instytutu Jazzu. Na podaniu do
        Dyrektora Instytutu Jazzu prof. zw. dr hab. Jerzego Jarosika należy uzyskać
        podpis –  akceptację Pedagoga instrumentu głównego i  Dyrektora Instytutu.

      Podanie z akceptacją należy dołączyć do wydruku indywidualnego planu studiów.

                

 


Biuletyn Informacji Publicznej