Aktualności

12-10-2017

Logowanie do systemu elearningowego

LOGOWANIE DO SYSTEMU ELEARNINGOWEGO NA KURS OWI oraz TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE.
Zapisani użytkownicy na podstawie listy dziekanatowej mogą się zalogować do systemu elearning
Akademii Muzycznej. Aby ułatwić Państwu logowanie jako login został przypisany nr indeksu.
Pierwsze logowanie do systemu:
1. http://elearning.am.katowice.pl
2. Podajemy nr indeksu (jako login) oraz hasło (takie samo jak do sieci Wi-Fi). Jeżeli ktoś jeszcze nie ma hasła do Wi-Fi można go otrzymać w dziekanacie.
3. Treść zajęć, materiały, uwagi, spostrzeżenia co do zawartości merytorycznej proszę
ustalać z prowadzącymi poszczególne zajęcia.
Adres ti@am.katowice.pl jest przeznaczony dla studentów realizujących przedmiot Technologie Informatyczne oraz do przesyłania uwag techniczno-informatycznych dotyczących funkcjonowania systemu elearningowego.
LOGOWANIE DO SYSTEMU ELEARNINGOWEGO NA KURS PEDAGOGIKA oraz KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA.
Logowanie następuje za pomocą jednego użytkownika. Po zalogowaniu proszę pobrać materiały zamieszczone w formacie pdf. i postępować zgodnie z opisem zamieszczonym przez prowadzącego w zakładce danego kursu (pedagogika lub komunikacja interpersonalna). Dane do logowania poniżej
http://elearning.

LOGOWANIE DO SYSTEMU ELEARNINGOWEGO NA KURS OWI oraz TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE.Zapisani użytkownicy na podstawie listy dziekanatowej mogą się zalogować do systemu elearningAkademii Muzycznej. Aby ułatwić Państwu logowanie jako login został przypisany nr indeksu.

Pierwsze logowanie do systemu:1. http://elearning.am.katowice.pl2. Podajemy nr indeksu (jako login) oraz hasło (takie samo jak do sieci Wi-Fi). Jeżeli ktoś jeszcze nie ma hasła do Wi-Fi można go otrzymać w dziekanacie.3. Treść zajęć, materiały, uwagi, spostrzeżenia co do zawartości merytorycznej proszęustalać z prowadzącymi poszczególne zajęcia.Adres ti@am.katowice.pl jest przeznaczony dla studentów realizujących przedmiot Technologie Informatyczne oraz do przesyłania uwag techniczno-informatycznych dotyczących funkcjonowania systemu elearningowego.

LOGOWANIE DO SYSTEMU ELEARNINGOWEGO NA KURS PEDAGOGIKA oraz KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA.Logowanie następuje za pomocą jednego użytkownika. Po zalogowaniu proszę pobrać materiały zamieszczone w formacie pdf. i postępować zgodnie z opisem zamieszczonym przez prowadzącego w zakładce danego kursu (pedagogika lub komunikacja interpersonalna). Dane do logowania poniżejhttp://elearning.


Biuletyn Informacji Publicznej