Aktualności

01-09-2017

Informacja dla Studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

 

  • Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Informujemy, że w dniu 02 października 2017 r.  o godz. 10.00 odbędzie się obowiązkowy pisemny test kwalifikacyjny z języka obcego, który będzie językiem obowiązkowym w toku studiów. Możecie Państwo wybrać język angielski, język niemiecki lub język hiszpański z zastrzeżeniem, iż uczelnia nie prowadzi grup dla początkujących. Testy, które stanowią podstawę zakwalifikowania kandydata do grupy o określonym poziomie kształcenia odbędą się: 


1. test z języka angielskiego w Sali nr 24, 25 (budynek AM przy ul. Zacisze 3)

2. test z języka niemieckiego w Sali nr 6 (budynek AM przy ul. Zacisze 3)  

3. test z języka hiszpańskiego w Sali  nr 7 (budynek AM przy ul. Zacisze 3)  

 

  • Studenci pierwszego roku studiów

 

Zapraszamy na obowiązkowe spotkanie w dniu 2  października  2017 roku:

 

-  o godz.13.00 z Dziekanem Wydziału  Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu  w sali kameralnej 1  (budynek AM przy ul. Zacisze 3)

-  o godz.13.00 z  Dziekanem Wydziału Wokalno- Instrumentalnego w sali audiowizualnej   (budynek AM przy ul. Zacisze 3)

  

 

Studenci  zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Studiów  dostępnym na stronie www.am.katowice.pl/studia oraz Regulaminem Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego dostępnym na stronie  www.am.katowice.pl/studia/Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne.

 

Plany studiów oraz listy przedmiotów fakultatywnych na rok akademicki 2017/2018 dostępne będą na stronie am.katowice.pl/studia od dnia 02 października 2017r. 


  • Obowiązkowe szkolenie biblioteczne w Bibliotece Głównej AM

 odbędzie się w dniu:

-   2 października 2017 r. o godzinie 8.00 dla studentów Wydziału Wokalno - Instrumentalnego

-   2 października 2017 r.  o godzinie 9.00  dla studentów  Wydziału Kompozycji, Interpretacji Edukacji  i Jazzu

6 października 2017 r.   o godzinie 11.15 dla studentów studiów niestacjonarnych


 

  • Obowiązkowe szkolenie  BHP

      -  dla  studentów  pierwszego  roku  studiów  stacjonarnych  odbędzie  się w dniu                                                                         2 października 2017 roku od  godz.14.00 -18,00 w Sali Teatralnej przy ul. Krasińskiego 27

 

      - dla  studentów  pierwszego  roku  studiów niestacjonarnych  odbędzie  się w dniu 
       6 października 2017 roku od  godz.14.00 -18,00 w Sali Teatralnej przy ul. Krasińskiego 27        


Biuletyn Informacji Publicznej