Aktualności

17-10-2018

Doktoranci 1 roku - rok akademicki 2018/2019

Szanowni doktoranci pierwszego roku,
W dniu 19 października br. (piątek), przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych zapraszam do Działu Nauki Nauczania pok. A w celu:

-złożenia aktu ślubowania 

-wyboru przedmiotów fakultatywnych

 

Doktorant 1 roku studiów III stopnia zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wydanie legitymacji doktoranta w wysokości 17 ,00 PLN na konto Uczelni: 
ING Bank Śląski O/Katowice 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

 


serdecznie pozdrawiam 
Dziekanat


Biuletyn Informacji Publicznej