Aktualności

03-12-2014

Zapraszamy na wystawę


Wystawa zaprezentowana w murach Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest poświęcona działalności Biblioteki Głównej w ramach Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) 1964-2014. Jubileusz 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych jest wyjątkową okazją do ukazania oraz podsumowania wkładu Biblioteki Głównej w bibliotekarstwo muzyczne na terenie Polski jak i na arenie międzynarodowej. Wystawa składa się z 6 plakatów ułożonych chronologicznie, pierwsza zawiera dokumenty związane z założeniem Sekcji oraz postacią Karola Musioła. Druga jest kontynuacją rozwoju współpracy międzynarodowej. Biblioteka bowiem  w 1970 r. decyzją Ministra Kultury i Sztuki wpisana została w poczet Międzynarodowej Federacji Bibliotek Muzycznych z prawami członka korporatywnego. Trzecia oraz czwarta plansza pokazuje czynnie uczestniczących bibliotekarzy w promowaniu działalności Biblioteki poprzez: organizowanie konferencji, sesji, wystaw, koncertów; udział w sympozjach. Dwie ostatnie natomiast stanowią charakterystykę aktywności biblioteki w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML.

 Wystawa będzie czynna w patio Akademii w dniach 2.-19.12.2014 r. 


Biuletyn Informacji Publicznej