Aktualności

04-12-2013

Zakończenie retrokonwersji

Biblioteka zakończyła proces retrokonwersji, czyli wprowadzania opisów bibliograficznych z katalogu kartkowego do katalogu on-line systemu bibliotecznego PROLIB.

Wszystkie opisy: wydawnictw zwartych (książek), wydawnictw ciągłych (czasopism), druków muzycznych (nut), dokumentów dźwiękowych (płyt CD, DVD) zostały sporządzone z autopsji i można je przeglądać oraz zamawiać on-line.


Biuletyn Informacji Publicznej