Aktualności

11-03-2020

I N F O R M U J E M Y!

Z uwagi na konieczność podjęcia działań mających na celu zmniejszenie potencjalnego ryzyka epidemiologicznego

związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 30 marca 2020 roku

Biblioteka będzie NIECZYNNA.


Biuletyn Informacji Publicznej