Aktualności

31-01-2018

Wystawa – Wspomnienie o Stanisławie Skrowaczewskim


                   Już prawie rok minął od momentu, kiedy to pożegnaliśmy światowej sławy dyrygenta i kompozytora – Stanisława Skrowaczewskiego. Niniejszą wystawę poświęcamy pamięci właśnie tego wybitnego muzyka. Skrowaczewski, urodzony 3. października 1923 r. we Lwowie, od najmłodszych lat przejawiał talent  w dziedzinie muzyki. Swój pierwszy utwór symfoniczny skomponował w wieku zaledwie 7 lat. Był też koncertującym pianistą oraz zgłębiał wiedzę w zakresie dyrygentury, kończąc eksternistycznie studia w Konserwatorium we Lwowie. Jednocześnie odnosił kolejne sukcesy kompozytorskie, które sprawiły, że w jego stronę zwróciły się oczy muzycznego świata.

 

                   Na najwyższej półce gabloty znalazły się partytury oraz okładki płyt z muzyką kompozytora, który zajmował szczególne miejsce w życiu Stanisława Skrowaczewskiego. Mowa oczywiście o symfoniach Antona Brucknera. Za interpretację i nagrania tych właśnie dzieł, Skrowaczewski otrzymał wielkie uznanie oraz szereg nagród. Jego fascynacja twórczością Brucknera trwała całe życie. III symfonię dedykował Bruckner kompozytorowi, którego muzyki był propagatorem – Richardowi Wagnerowi. II część – przejmujące Adagio z VII symfonii wyraża z kolei smutek na wieść o śmierci Wagnera, swoiste pożegnanie. Część tę napisał Bruckner tknięty przeczuciem o odejściu swojego Mistrza z Bayreuth. IX symfonia dedykowana Bogu Najwyższemu, stanowiła pożegnanie Brucknera z ziemskim światem i stanowiła dobitny wyraz jego głębokiej wiary, która to również była elementem przenikającym całą jego twórczość.

 

                   Poniżej wspomnianych partytur, umiejscowione zostało pamiątkowe wydawnictwo z autografem kompozytora, na okoliczność przyznania Stanisławowi Skrowaczewskiemu tytułu Doktora Honoris Causa przez naszą katowicką Akademię Muzyczną. Uroczystość ta miała miejsce 17. Maja 2012 r. Cenne dla nas są również położone obok listy, które kompozytor zadedykował ówczesnemu Rektorowi Tomaszowi Miczce, w podziękowaniu za: „wielki honor otrzymania tytułu Doctor Honoris Causa”. Dedykację dla Rektora i Uczelni, zawarł Skrowaczewski także w biograficznej książce F. Harrisa: Seeking the Infinite. Obok książki znajduje się partytura utworu S. Skrowaczewskiego – Fantasie per sei, który to Kwartet Śląski wraz ze studentami  AM w Katowicach wykonali na koncercie, będącym częścią uroczystości nadania doktoratu. Poniżej tych wydawnictw znajdują się zdjęcia z koncertów z lat 50-tych, dyrygowanych przez S. Skrowaczewskiego: we włoskim Teatro La Fenice, koncertu z Orkiestrą Symfoniczną w Pradze oraz właśnie w Filharmonii Śląskiej, a także program upamiętniający X-lecie Państwowej Filharmonii Śląskiej, z którą kompozytor związany był w tym czasie jako dyrektor artystyczny i pierwszy dyrygent. Pozycja ta zawiera dodatkowo cenny dla nas wpis  - dedykację dla Bolesława Woytowicza. Na dolnej półce gabloty zaprezentowane są dwa wydawnictwa: książka autorstwa Agnieszki Malatyńskiej-Stankiewicz pt. Byłem w niebie, stanowiąca obszerny wywiad-rzekę o życiu i twórczości artystycznej kompozytora oraz folder z recenzjami z koncertów dyrygowanych przez Stanisława Skrowaczewskiego w różnych miastach Europy, z lat 1946-1956.


Biuletyn Informacji Publicznej