Aktualności

22-03-2017

Spuścizna Witolda Szalonka w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Na zdjęciu: wdowa po Witoldzie(...)

Na zdjęciu: wdowa po Witoldzie(...)

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w ostatnich dniach zbiory Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, wzbogaciły się o spuściznę znakomitego śląskiego kompozytora i pedagoga Witolda Szalonka (1927-2001). Inicjatorem przekazania Bibliotece tego cennego zasobu była wdowa po Witoldzie Szalonku Pani Beata Zygmunt-Szalonek. Oficjalne i uroczyste przekazanie daru odbyło się 13 marca 2017 roku w obecności Jego Magnificencji Prof. dr hab. Władysława Szymańskiego Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach. Warto nadmienić, że zdaniem Pani B. Zygmunt-Szalonek, przyjęcie partytur "pod skrzydła" katowickiej Akademii Muzycznej byłoby także zgodne z życzeniem ich Autora, czemu niejednokrotnie dawał wyraz.

 

Najcenniejszą część podarowanej spuścizny W. Szalonka stanowią rękopisy utworów chóralnych i instrumentalnych, powstałe w latach 1952-2001. Wśród nich znajdują się kompozycje już wydane takie jak: „Głowa Meduzy” czy „Suita kurpiowska”. Są tu również utwory, które jeszcze nie doczekały się opublikowania, jak chociażby skomponowana w latach 1991-1996 „Symfonia rytuałów” napisana w hołdzie Karolowi Szymanowskiemu. Innym nieopublikowanym manuskryptem jest „Elegia na śmierć przyjaciela” dedykowana dr Karolowi Musiołowi – wieloletniemu i zasłużonemu dyrektorowi Biblioteki Głównej AM w Katowicach - skomponowana w 1989 r. na koncert poświęcony Jego pamięci. Istotną część w zbiorze rękopisów tworzą też polskie oraz niemieckie teksty i zapiski artysty, jak również Jego notatki z przygotowań do audycji, szkice wykładów, czy uwagi na marginesie do własnych partytur. Szczególną kolekcję w spuściźnie W. Szalonka stanowią dokumenty dźwiękowe. Są to kasety magnetofonowe i taśmy szpulowe z Jego utworami oraz kasety VHS z nagraniami audycji i spotkań autorskich kompozytora, emitowanych w latach 90-tych m. in. w Telewizji Katowice. Wśród materiałów przekazanych do Biblioteki znalazły się także: egzemplarze wydanych nut, numery „Śląskich Zeszytów Naukowych” zawierające wybrane kompozycje artysty, programy koncertowe (głównie w języku niemieckim) oraz książka autorstwa B. Turetzky’ego “The Contemporary contrabass” z dedykacją dla kompozytora.

 

Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że tak bogata i różnorodna spuścizna trafiła do Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Czujemy się ogromnie wyróżnieni mogąc sprawować pieczę nad cennym dorobkiem tak znakomitego artysty jakim niewątpliwie był Witold Szalonek. Jesteśmy przekonani, że powierzone nam materiały staną się niezastąpionym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń muzyków.


Biuletyn Informacji Publicznej