Aktualności

09-02-2017

Udział Biblioteki w jubileuszu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

X spotkanie uczestników ŚBC w(...)

X spotkanie uczestników ŚBC w(...)

12 grudnia 2016 w Bibliotece Śląskiej odbyło się X Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, ponieważ obchodzono 10-lecie powstania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Z tej okazji powstała publikacja jubileuszowa, w której znajduje się artykuł autorstwa  pracownika naszej Biblioteki,  mgr Ewy Warząchowskiej na temat uczestnictwa Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. W chwili obecnej publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie ŚBC, natomiast w pierwszym kwartale 2017 ma się ukazać również w wersji drukowanej (http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=255026).

Informujemy również, że w trakcie Zebrania odbyły się wybory do  Zespołu Koordynacyjnego ŚBC podczas których mgr Ewa Warząchowska została ponownie wybrana na 3-letnią kadencję, dotychczas była ona członkiem Zespołu Koordynacyjnego w latach 2013-2016.

Udział Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej ma szczególne znaczenie dla promocji zbiorów muzycznej książnicy.


Biuletyn Informacji Publicznej