Aktualności do 2011-02-28

06-05-2010

MIĘDZYNARODOWA SESJA NAUKOWO – ARTYSTYCZNA DROGI DO CHOPINA 6,7 maja

Sesja ma stać się centralnym punktem obchodów Roku Chopinowskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Chcemy zgromadzić studentów i przyciągnąć szerokie grono słuchaczy zainteresowanych spojrzeniem na Chopina i jego epokę z szerszej perspektywy kulturowej, historycznej, instrumentologicznej … Różne drogi do Chopina, na które zamierzamy wejść pozwolą nam na odnalezienie kluczy do lepszego zrozumienia jego twórczości i jego epoki.

 

The conference will form the central point of the programme for the Chopin anniversary year  of the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice.

We wish to engage students and draw together a wide-ranging  group of participants interested in encountering Chopin and his age from  wider cultural, historical and organological perspectives…. Various paths to Chopin which we shall follow will provide the key to a better understanding of his creative output and his times.

 

RAMOWY PLAN SESJI

 

6 maja

 

CZASY CHOPINA

 

 • 10-11 WYKŁAD INAUGURACYJNY – prof. Mieczysław Tomaszewski
 • 11 – 12 THE FIRST GOLDEN AGE OF THE FORTEPIANO 1780-1800 – prof. Katalin Komlós (Uniwersytet Muzyczny im. F.Liszta; Budapeszt)
 • 12 - 13 XIX WIECZNE METODY FORTEPIANOWE – prof. Irena Poniatowska
 • 14.30 – 15.30 RECEPCJA ELEMENTÓW LUDOWYCH W KULTURZE XIX WIEKU Prof. Jan Malicki (Biblioteka Śląska) – 
 • 15.30 -16.30  HUMMEL -  KONCERTY FORTEPIANOWE HUMMLA JAKO MODEL DLA KONCERTÓW CHOPINA (Marketa Štefková , Bratysława)
 • 16.30 – 17.30  DYSKUSJA

 

 • 19.15  „PRZED CHOPINEM” (Haydn, Dussek, Cramer) -  RECITAL FORTEPIANOWY NA KOPII FORTEPIANU NANNETTE STREICHER KATALIN KOMLOS

 

7 maja

 

CHOPIN DZISIAJ

 

 • 10-11.30  Janusz Ekiert – MOJE SPOJRZENIE NA CHOPINA - prezentacja biografii Chopina na tle innych biografii
 • 11.30 -13.00   PEDAGOGIKA CHOPINA NA TLE DZISIEJSZEJ PEDAGOGIKI FORTEPIANOWEJ– prof. Alicja Paleta Bugaj
 • 13 – 14 WOJCIECH ŚWITAŁA – CHOPIN NA FORTEPIANIE ERARDA – kurs wykonawczy z prezentacja możliwości instrumentu
 • 15-18 c.d. kursu

 

 

SUMMARY CONFERENCE SCHEDULE

CHOPIN’S ERA

 

 • 10-11 Opening speech – Prof. Mieczysław Tomaszewski
 • 11 – 12 THE FIRST GOLDEN AGE OF THE FORTEPIANO 1780-1800 – Prof. Katalin Komlós ( F.Liszt University of Music; Budapest)
 • 12 – 13 19th Century Piano Methods -  Prof. Irena Poniatowska (Warsaw University)
 • 14.30 – 15.30 Reception of folk elements in 19th century culture - Prof. Jan Malicki (Silesian Library, Katowice) – 
 • 15.30-16.30. Piano concertos by Hummel as a model for Fr. Chopin  (Marketa Štefková , Bratislava)
 • 16.30- 17.30 Discussion

 

 • 19.15  „BEFORE CHOPIN” (Haydn, Dussek, Cramer) -  piano recital on the copy of Nannette Streicher’s Hammerklavier by Gerard Tuinman KATALIN KOMLÓS

 

7 May

 

CHOPIN TODAY

 

 • 10.00 -11.30 Janusz Ekiert – My view of Chopin – thoughts about my new Chopin biography
 • 11.30  – 13.00 Chopin’s teaching and its influence on today’s piano playing– Prof. Alicja Paleta Bugaj
 • 13.00 – 14.00 WOJCIECH ŚWITAŁA – Chopin on the Erard piano – masterclass
 • 15.00 -18.00  idem

 


Biuletyn Informacji Publicznej