Aktualności do 2011-02-28

20-05-2010

Ogólnopolskie Seminarium Rytmiki i Solfeżu Emila Jaques-Dalcroze´a

Ogólnopolskie Seminarium Rytmiki i Solfeżu Emila Jaques-Dalcroze'a
organizowane w ramach Jubileuszu 20 – lecia Specjalności Rytmika
Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Termin:
20 - 21 - 22 - 23  maja  2010 r.

Miejsce:
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
ul. Zacisze 3,  40 -025 Katowice

Forma warsztatów:
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty tematyczne

Prowadzenie:
Profesor Madeleine Duret - Instytut Jaques-Dalcroze w Genewie
wykładowcy Akademii Muzycznych w Łodzi i Katowicach

Cel:
Propagowanie  solfeżu i rytmiki   Emila Jaques-Dalcroze'a

Adresaci:
Nauczyciele  kształcenia słuchu , nauczyciele rytmiki Akademii Muzycznych oraz Szkół Muzycznych I i II st. 

Koszt:
400.00 PLN od osoby (wpłata do dnia 25 marca 2010, po tym terminie:450,00

Warunki uczestnictwa:
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza  i przesłanie go do dnia 25 marca 2010 r. na adres: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego 40 – 025   Katowice   ul. Zacisze 3 wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu opłaty wpisowej na podane niżej konto: ING Bank Śląski. O/Katowice 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875
z dopiskiem: Seminarium Rytmiki

O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona). Uczestnicy  otrzymają imienne  poświadczenie uczestnictwa. 

Organizatorzy nie pokrywają  kosztów podroży i nie zapewniają noclegów oraz wyżywienia.

W przypadku  rezygnacji  organizatorzy nie zwracają dokonanej wpłaty.


Kontakt: bbernacka@gazeta.pl  oraz : ania_lipiec@ yahoo.pl
w sprawach pilnych tel. kom. 0-601 145 975 (as. A.Lipiec                                                                                                       

W imieniu Zakładu Rytmiki
Prof. Barbara Gruberne-Bernacka

Serdecznie zapraszamy

Wykładowcy:

Madeleine Duret
Konserwatorium w Genewie/ Instytut Jaques-Dalcroze

Do roku 2001 pracowała tamże jako nauczyciel rytmiki, solfeżu i improwizacji. Sprawowała funkcję dziekana studiów profesjonalnych.
Obecnie prowadzi wiele kursów na całym świecie. Jest prezydentem FIER (Międzynarodowej Federacji Pedagogów Rytmiki), a także istniejący  przy Instytucie  "College Jaques-Dalcroze"

Elżbieta  Aleksandrowicz - absolwentka  Wydziału  Kompozycji, Teorii  Muzyki i Rytmiki Akademii  Muzycznej  w  Łodzi, specjalność  -  rytmika. Wykładowca  Akademii  Muzycznej  oraz  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Filmowej  Telewizyjnej  i  Teatralnej  w  Łodzi. Założyciel  i  kierownik  pierwszych  w  Polsce  studiów  choreograficznych  uruchomionych   przy  państwowej  uczelni  artystycznej – Akademii  Muzycznej  im. G.  i  K. Bacewiczów  w  Łodzi. Uczestnik międzynarodowych kongresów, warsztatów  /Genewa  Trossingen, Wiedeń , Hellerau/, ogólnopolskich  sesji  naukowych, warsztatów  i  seminariów . Od  wielu  lat  współpracuje  z  teatrami  dramatycznymi  i  lalkowymi  tworząc  i  opracowując  warstwę  muzyczną   oraz  ruch  sceniczny  do  spektakli.

Aleksandra Bilińska- Słomkowska, st.wykł. Absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki katowickiej  Akademii Muzycznej, także Liceum Muzycznego w klasie fortepianu.
Od 1998 roku  wykładowca w rodzimej uczelni,   Uniwersytetu  Muzycznego w Warszawie oraz Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego w Warszawie.
Od 1996 r. współpracuje przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej   „Warszawska Jesień”.
Organizatorem trzech edycji Ogólnopolskich Konferencji Naukowych nt „Literatura muzyczna  XX wieku we współczesnej szkole”.
Działa twórczo zdobywając nagrody za kompozycje muzyczne .  W 2003 roku zrealizowała dla Polskiego Teatru Tańca Baletu Poznańskiego w Poznaniu,  pełnometrażowy spektakl pt. P® uder-ja, z własną muzyką i scenariuszem przygotowanym  we współpracy z tancerzem i choreografem Andrzejem Morawcem. Inne jej dzieła to: Scontri na fortepian i taśmę do choreografii Andrzeja Morawca,    Światło na taśmę z choreografią Andrzeja Morawca,  Homo Querens na taśmę do choreografii Aleksandry Dziurosz.   Struna światła spektakl performatywny na głos żeński, fortepian, flet, wiolonczelę, tancerkę i media elektroniczne,
Kompozycje Aleksandry Bilinsiej-Słomkowskiej wykonywane były w Polsce, Puerto Rico, w Niemczech, na Ukrainie. W sferze jej zainteresowań  pozostają techniki kompozytorskie  muzyki XX wieku, muzyka elektroakustyczna, zagadnienia korespondencji sztuk, muzyka w formach interdyscyplinarnych.

Barbara Dutkiewicz Absolwentka Specjalności Rytmika Akademii Muzycznej w Katowicach (1995 dyplom z wyróżnieniem), Studium Pantomimy Teatru dźwięku i ruchu IOTA (w latach 1991-94), studia uzupełniała (w latach 1996-98) w Szkole Nowego Rozwijającego się Tańca w Amsterdamie. Absolwentka studium doktoranckiego Uniwersytetu Śląskiego (w latach 1999-04).Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Fundacji im. St. Batorego.Laureatka I Europejskiego Konkursu Rytmiki w Trossingen (Niemcy) 1994 Prowadzi wykłady oraz zajęcia warsztatowe w ramach licznych konferencji i kongresów w kraju i zagranicą (m.in. Sztokholm,  Trossingen, Wiedeń).Realizuje autorskie projekty parateatralne, tworzy interpretacje ruchowe muzyki oraz choreografie nawiązujące do New Dance, a także stylizacje i rekonstrukcję tańców historycznych. Opracowuje ruch sceniczny do spektakli oraz ich warstwę muzyczną.

Barbara Gruberne - Bernacka.  Absolwentka kierunku rytmika Liceum Muzycznego w Poznaniu.  Studia w P.W.S. M. w Łodzi: specjalizacja RYTMIKA oraz w Instytucie Emila Jaques- Dalcroze'a w Genewie - uzyskanie w 1970 r. licencjatu, a w roku 2003 Dyplom Superieure Honoris Causa (jedyny przyznany w Europie). Profesor Akademii Teatralnej w  Warszawie,  także   Akademii Muzycznej w Katowicach, (kierownik Zakładu Rytmiki), wcześniej - Akad. Muz. w Łodzi. Autor choreografii do spektakli teatralnych,  artykułów, książek , a przede wszystkim  programu Rytmika viva . Współpracuje m.inn. z Akademią  Pedagogiki Specjalnej w W-wie oraz Wydziałem Artystycznym UMCS w Lublinie  oraz PSPiA KLANZA: oddziałach w Lublinie, Wrocławiu, Gdyni, Białymstoku i Bogatyni. Organizator i opiekun naukowy wystawy Emil Jaques- Dalcroze -  Muzyka w ruchu. Prowadzi liczne warsztaty rytmiki w kraju i za granicą  /Szwajcaria, Niemcy, Węgry, Łotwa/.

Anna Lipiec  Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach  na Wydziale Teorii, Kompozycji i Edukacji Muzycznej – Specjalność Rytmika. Ukończyła Międzywydziałowe Studium „ Muzyka w działaniach terapeutycznych” na Akademii Muzycznej w Katowicach. Pracownik A. M. w Katowicach na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu.  Nauczyciel przedmiotów kierunkowych na Wydziale Rytmiki w P. O. S. M. II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadziła zajęcia muzyczno – ruchowe w Szkole Podstawowej nr 36 w Katowicach w ramach Stowarzyszenia MUS – E Polska, filii Międzynarodowej Fundacji Yehudi Menuhina „Muzyka i sztuka jako źródło równowagi i tolerancji”. Wielokrotnie uczestniczyła w warsztatach i kursach z zakresu rytmiki, kompozycji ruchu oraz różnych technik tanecznych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Szwecji. Prowadziła zajęcia warsztatowe w ramach Konferencji pedagogiczno – naukowych w Polsce na Ukrainie oraz w Austrii. Członek Teatru Rytmu „Katalog” działającego w ramach Koła Naukowego Rytmiki AM w Katowicach. Współorganizator Ogólnopolskich Sesji Warsztatowych „Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych”.

Anetta Pasternak. Pracownik naukowy Zakładu Rytmiki na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Kierownik artystyczny Teatru Rytmu „Katalog”. Laureatka II Europejskiego Konkursu Rytmiki w Trossingen (Niemcy) i XXVI Spotkań Teatralnych w Tychach. Pomysłodawca Ogólnopolskiej Sesji Warsztatowej nt. „Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych”, którą organizuje od 2002 roku. Prowadziła liczne wykłady oraz zajęcia warsztatowe w kraju i za granicą – Niemcy, Austria,  Szwecja,  Szwajcaria , Ukraina , Tajwan. Od roku 1992 pracuje również jako nauczyciel rytmiki w edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Prywatnych Szkół Fundacji „Elementarz” w Katowicach. W sferze jej szczególnych zainteresowań pozostaje terapeutyczny aspekt metody rytmiki. Specjalizuje się w interpretacjach ruchowych muzyki współczesnej. Autorka książki Modalne i rytmiczne aspekty języka muzycznego Oliviera Messiaena w ruchowych interpretacjach muzyki na przykładzie wybranych utworów.

Ewa Wojtyga Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Studiowała teorię muzyki, a następnie rytmikę na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki. Od 1989 roku zatrudniona w macierzystej Uczelni na specjalności rytmika. W roku 2005 obroniła habilitację. Obecnie jest profesorem AM w Łodzi, gdzie prowadzi między innymi rytmikę i improwizację fortepianową, a także improwizację w terapii na kierunku Muzykoterapia. Współpracuje także z Wyższą Szkołą Umiejętności w Kielcach i Akademią Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi, prowadząc zajęcia rytmiki dla studentów  tańca. Uczestnik  międzynarodowych kongresów i warsztatów /Szwajcaria, Niemcy, Austria, Szwecja/. Prowadzi wykłady i zajęcia warsztatowe podczas seminariów, sesji naukowych i warsztatów w kraju i za granicą /Sztokholm, Trossingen, Hellerau/. 


zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej