Aktualności do 2011-02-28

20-11-2009

Konkurs kompozytorski

Katedra Organów i Klawesynu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach we współpracy z Katedrą Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki ogłasza Konkurs kompozytorski A DUE CEMBALI. Celem ogłoszonego konkursu jest wzbogacenie literatury muzycznej o utwory na dwa klawesyny (z ewentualnym udziałem partii elektronicznej). Literatura, szczególnie współczesna, przeznaczona na tę obsadę jest stosunkowo uboga i organizatorzy liczą na znaczące jej wzbogacenie.Literatura, szczególnie współczesna, przeznaczona na tę obsadę jest stosunkowo uboga i organizatorzy liczą na znaczące jej wzbogacenie. Dodatkowym impulsem do ogłoszenia konkursu były też przypadające w roku 2009 rocznice związane z kompozytorami, których twórczość stanowi klasykę literatury klawesynowej: Purcell, Händel, Haydn. Jakiekolwiek nawiązanie zgłoszonych utworów konkursowych do ich twórczości nie jest jednak wymogiem obligatoryjnym.

 


REGULAMIN KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest utwór na 2 klawesyny (dla dowolnej ilości wykonawców) lub 2 klawesyny i taśmę. Sugerowane dyspozycja i zakres instrumentów to: 8’8’4’, lutnia / 2 manuały / I klawesyn FF-f3, II klawesyn GG-c3. Utwory wymagające większego zakresu klawiatury bądź innej dyspozycji mogą być pominięte na koncercie laureatów konkursu. 

2. Czas trwania utworu: 5-10 minut.

3. Konkurs jest otwarty dla kompozytorów urodzonych po 31 grudnia 1979 roku.

4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie dwa utwory.

5. Zgłoszone utwory nie mogą być wcześniej wykonane publicznie, opublikowane lub nagrodzone w innych konkursach kompozytorskich.

6. Przewiduje się przyznanie jednej nagrody w wysokości 1000 zł. oraz wyróżnień honorowych. Jury może zdecydować o innym podziale nagród.

7. Przewiduje się zorganizowanie koncertu, na którym wykonane zostaną (z zastrzeżeniem dotyczącym specyfiki instrumentów określonym w p. 1 Regulaminu) utwory nagrodzone i wyróżnione oraz ewentualnie zarekomendowane przez jury konkursu.

8. Jury konkursu powołane zostanie przez organizatora.

9. Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem.

10. W oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy podać:

o Imię i nazwisko kompozytora;

o Data i miejsce urodzenia;

o Adres, telefon, e-mail;

o Tytuł kompozycji;

o Oświadczenie opatrzone datą i własnoręcznym podpisem następującej treści: Oświadczam, iż utwór zgłoszony do Konkursu Kompozytorskiego nie był dotychczas publikowany, wykonany publicznie ani nagradzany w innym konkursie.

11. Partytury należy nadsyłać na następujący adres:

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

            ul. Zacisze 3

            40-025 Katowice

            Z dopiskiem „A DUE CEMBALI”

12. Termin nadsyłania partytur upływa 31 grudnia 2009. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Katowicach ; ogłoszenie - 15 stycznia 2010; zakwalifikowane kompozycje zostaną wykonane na specjalnym koncercie w marcu lub kwietniu 2010 .

13. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 


JURY KONKURSU:

prof. Wiesław Cienciała

prof. Julian Gembalski

prof. Eugeniusz Knapik

prof. Aleksander Lasoń

prof. Elżbieta Stefańska

prof. Marek Toporowski


Biuletyn Informacji Publicznej